Dina limiting beliefs är inte en definitiv sanning

Det är lätt att tänka att våra idéer om oss själva är en definitiv sanning. Ofta säger och tänker vi många saker efter orden ”jag är” som begränsar oss utan att vi är medvetna om det. Meningar som börjar med ”jag är inte en person som…” eller ”jag klarar bara…” skapar lätt mentala spärrar som hindrar oss i vardagen. Det kallas även ofta för limiting beliefs. Så hur kan man bli medveten om sina limiting beliefs? Och hur kan man jobba med dem?

Bli medveten om dina limiting beliefs

Att bli medveten om sina limiting beliefs och tankesätt är A och O för att skapa förändring. När vi blir medvetna om dem jobbar de inte längre på autopilot. Vi får då en möjlighet att tänka om och välja nya sätt att se på oss själva och världen. Det betyder inte att förändringen sker över en natt eller att det är lätt som en plätt att bryta mönstret. Men medvetenheten om dina begränsande tankesätt är ett stort och viktigt steg mot förändring.

Hur pratar du om dig själv till andra? Vilka tankar far runt i ditt huvud på vardaglig basis? Är det snälla ord som stärker dig eller kritiska och negativa idéer som drar ner ditt självförtroende?

Börja där du är idag och ta det steg för steg

Att bryta negativa tankemönster och limiting beliefs är en resa. Det är ingenting som händer över en natt. När du väl har blivit medveten om dem gäller det att ta det ett steg i taget. Börja där du är idag och skuldbelägg inte dig själv om saker inte går som tänkt. Ett sätt att reflektera kring dina beliefs är genom att skriva i din skrivbok. Du kan till exempel börja med att skriva ner hur du brukar prata om dig själv i dagsläget. Sedan kan du reflektera det och testa att skriva om dessa beliefs till vad du skulle vilja tro istället.

När du har valt ut vad du vill tro på kan du börja skriva upp dessa varje dag som affirmationer. Du kan även spela in dem som en röstfil eller säga dem till dig själv framför en spegel. Det kommer antagligen kännas konstigt till en början men ju mer du fokuserar på det du vill tro på ju mindre plats kommer dina limiting beliefs kunna ta upp i ditt liv.

Behöver du stöttning, guidning och gemenskap på din resa mot självkärlek och läkning?

Om du känner dig vilsen när det kommer till självkärlek finns mitt community Empowered – Self Love and Human Design Community alltid tillgängligt. I medlemskapet ingår nya resurser varje månad, som till exempel journaling prompts och meditationer, som kan stötta dig på din resa. Du får även tillgång till en Facebook-gemenskap där du får dela erfarenheter med andra. Att skapa förändring börjar med dig men du behöver inte göra det ensam.

Lästips: Så skapar du en vision board

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *