Samarbete influencer marketing

Jag jobbar brett med hållbart varumärkesbyggande, hållbart content och influencer marketing. På mina sociala medier arbetar jag främst med långsiktiga samarbeten och ambassadörskap. Influencer marketing är i första hand är varumärkesbyggande och genom värderingstyrda samarbeten kan ni bygga ett långsiktigt hållbart varumärke.

Vill ni samarbeta med mig i mina kanaler? Jag erbjuder influencer samarbete på Instagram, min blogg, min Youtube-kanal och min podcast. Utöver detta hjälper jag er även att arbeta med hållbarhet inifrån och ut för att er hållbarhetskommunikation verkligen ska spegla era värderingar.

Samarbete influencer marketing – Så funkar det

Ett influencer samarbete kan se ut på olika sätt. För att nå bästa möjliga resultat är det viktigt att ni som företag gör er research kring er målgrupp och hur ni vill jobba med influencer marketing. Det kan jag hjälpa er med då jag har en bred kompetens som etnolog, hållbarhetskonsult och kommunikatör. Läs mer om mina tjänster kring hållbarhetskommunikation och hållbart varumärkesbyggande här.

Det finns olika typer av upplägg kring influencer samarbeten. Genom att anpassa det efter just era förutsättningar kan ni bygga ett långsiktigt hållbart varumärke. Jag rekommenderar långsiktiga influencer marketing samarbeten och ambassadörskap i första hand. Detta då jag upplever att den här typen av samarbeten ger mest till alla parter. Den nära relationen med influencern och varumärket transparens och tillit hos följarna.

Influencer marketing för feedback och kvalitativ konsumentförståelse

När jag har gjort långsiktiga kampanjer har jag även fått in värdefull feedback från mina följare. Den här typen av input från ens målgrupp kan vara svårt att få som stor organisation då få personer tar sig tiden att maila in det. Det är ofta enklare att skicka det till en influencer man följer och pratar med. Att inleda samarbete med en influencer ger er en möjlighet att bygga en nära relation med en målgrupp och med min kompetens som etnolog kan jag hjälpa er att förvalta de här insikterna på bästa möjliga sätt.

Vill ni ha mer utförlig hjälp med kvalitativa konsumentundersökningar, sociala medier strategi och idéer kring hur ni kan bygga ett hållbart varumärke? Läs mer här och kontakta mig idag så tar jag fram en helhetslösning utifrån era värderingar och behov.

Min målgrupp

Min målgrupp är i första hand kvinnor i åldern 25 – 35. Jag riktar mig till medvetna konsumenter som fattar genomtänka beslut och känner igen sig i idén om ”good enough sustainable living”. Detta är en av anledningarna till att jag främst jobbar långsiktigt med influencer marketing. Min strategi är inte att få mina följare att köpa mest just nu utan att lyfta hållbara alternativ för kännedom när de behöver. Dessutom värderar jag relationen till mina följare och min trovärdighet otroligt högt och gör bara samarbeten som känns genomtänkta och som jag anser ger något till alla parter.

Mitt varumärke och mina värderingar

De influencer samarbeten jag gör är inte 100 % hållbara. I själva verket vill jag påstå att inga alternativ egentligen är det. Det som är viktigt för mig är dock att transparens och hållbarhet finns med som en röd tråd. För det första kan det innebära att jag lyfter olika aspekter av en produkt eller ett varumärke och att jag skriver ut att jag inte uppmuntrar någon att köpa mer än de behöver. För det andra handlar det om att verkligen lära känna företagen jag jobbar med.

Genom att jobba brett med hållbarhetsarbete och hållbarhetskommunikation kan jag lyfta olika utmaningar företag står inför och skapa en konstruktiv dialog med mina följare. På så sätt får de möjlighet att påverka och ni som företag får in värdefull information som ni kan använda i er utvärdering. Därför jobbar jag även gärna med helhetslösningar där jag verkligen lär känna ert företag, era värderingar och er varumärkesstrategi. Läs mer om mina tjänster inom hållbart företagande och hållbart entreprenörskap här.

Influencer marketing samarbete – Instagram, blogg, youtube eller podd 

Jag har gjort betalda samarbeten på mina olika kanaler och erbjuder olika typer av digital marknadsföring på min blogg, Instagram och min podcast. Vilken typ av marknadsföring som passar just er utgår helt från er målsättning och er målgrupp. Det är dock viktigt att ha i åtanke att influencer marketing i första hand är varumärkesbyggande. Därför rekommenderar jag genomtänka samarbeten med fokus på att skapa kännedom och tillit hos målgruppen snarare än fokus på direktförsäljning. Vidare lägger det grunden för ett långsiktigt hållbart varumärkesbyggande.

Vill du samarbeta med mig? Kontakta mig idag så skräddarsyr jag en lösning för ert varumärke.  

Lästips: För dig som jobbar med influencer marketing på ett företag