Hållbart varumärkesbyggande

Vad innebär det att arbeta med hållbar kommunikation och hållbart varumärkesbyggande? Som jag ser det krävs det äkthet och transparens för att jobba med hållbarhetskommunikation. Att ni verkligen bygger ert varumärke utifrån era värderingar och vad hållbarhet betyder för er. Det ni kommunicerar måste vara förankrat och genomsyra hela verksamheten.

Konsult inom hållbarhetskommunikation

Med min kompetens som etnolog hjälper jag er att analysera ert företag och varumärke för att se vad som kan förbättras. Finns det något ni inte ser idag som kan användas för att stärka er position på marknaden? Hur visar ni att ni verkligen gör det ni säger att ni gör och att ni står för era värderingar?

Jag hjälper er att granska ert varumärke och budskap, för att hjälpa er komma framåt och skapa hållbar kommunikation. Jag hjälper er med helhetslösningar kring kvalitativa konsumentundersökningar, målgruppsanalys, förändringsarbete och varumärkesbyggande. Genom att utgå från er verksamhet, era värderingar och er målgrupp bygger vi en stabil grund för er hållbarhetskommunikation och ett hållbart varumärkesbyggande.

Vad är ett hållbart varumärke?

Genom att jobba med ert varumärke inifrån och ut skapar ni ett långsiktigt hållbart företag. Att jobba proaktivt med internt hållbarhetsarbete och skapa en stabil värdegrund speglar sig även utåt. Det budskap ni förmedlar till er målgrupp med hjälp av er hållbarhetskommunikation bör vara förankrad i er värdegrund och den förändring ni vill skapa i världen.

Hur kan ni förmedla ett enhetligt budskap till er målgrupp och era samarbetspartners? Arbetar ni aktivt med att förankra er vision och er värdegrund hos era anställda? Vad innebär ett hållbart företag för er och hur kan ni låta det genomsyra allt ni gör? Vad hållbarhetskommunikation innebär ser olika ut beroende på er verksamhet, er målgrupp och era värderingar.

Konsult inom hållbarhetsarbete och hållbart varumärkesbyggande

Jag hjälper gärna till med helhetslösningar inom hållbarhetarbete och hållbart varumärkesbyggande för stora och små organisationer. Vet du inte riktigt vad ni behöver hjälp med? Hör gärna av dig till mig så ser vi över era förutsättningar, värderingar och behov tillsammans och skapar en plan för hur ni kan arbeta med hållbarhet inifrån och ut.

Greenwashing företag – så undviker ni att hamna där

När man pratar om hållbarhetskommunikation och hållbarhet i sociala medier kommer greenwashing ofta upp. Så vad är då greenwashing och hur kan man undvika det? Som jag ser det är det viktigt att ni står starka i era värderingar och er syn på hållbarhet. Detta bör genomsyra alla delar av organisationen och vara en del av det kontinuerliga interna hållbarhetsarbetet. Ni behöver även skapa transparens och tillit gentemot era kunder och er målgrupp. Hur kan ni kommunicera ert hållbarhetsarbete som det faktiskt ser ut? Kan ni bjuda in era kunder att ge feedback för att ta reda på vad som faktiskt är viktigt för dem?

Hållbart varumärkesbyggande och hållbarhetskommunikation handlar inte om att vara perfekt. Det viktiga är att ni är transparenta med var ni är just nu och hur ni tänker framöver. Genom att dela med er av så mycket som möjligt kring era värderingar och ert hållbarhetsarbete bygger ni en långsiktig relation med era kunder.

Vill ni få konkret feedback kring hur ni kan undvika greenwashing och bygga ett hållbart varumärke? Vill ni arbeta genomtänkt och långsiktigt med hållbar kommunikation? Kontakta mig så berättar jag hur jag kan hjälpa er.

Jag är kulturanalytiker i grunden, utbildad vid Lunds universitet, och har erfarenhet av både små och stora organistioner. Vill du veta mer om mig och min bakgrund? Läs mer om mig här. Bilderna på den här sidan är tagna av fotograf Mathilda Ahlberg som jag varmt kan rekommendera till kunder och samarbetspartners.

Lästips: Hållbart varumärkesbyggande inifrån och ut