Step Into Your Power

I mitt coachingprogram Step Into Your Power hjälper jag dig att komma tillbaka till dig själv. Din sanning, din röst, dina drömmar och din styrka. Det är ett coachingprogram baserat på human design för dig som känner att det finns någonting mer. Du som är trött på att bara överleva och verkligen vill börja leva ditt liv på dina villkor.

Med utgångspunkt i din human design guidar jag dig till den du alltid har varit så att du kan nå din fulla potential. I tio veckor får du arbeta one on one med mig för att skala bort idéer om hur du borde vara och hur du borde leva för att leva livet full ut och skapa livet du drömmer om.

Stig in i din fulla styrka med human design

Så vad får du i mitt coachingprogram baserat på human design? Modul 1 börjar med en human design reading där vi går igenom din unika design och olika aspekter av den. Vi kikar även på eventuella limiting beliefs och conditioning kopplat till din design. Inom vilka områden lever du i skuggsidan av dina gåvor? Hur kan du vända detta till lärdomar och styrkor genom att verkligen förstå dina skuggor? 

I den andra delen av den här modulen har vi en human design reading och genomgång av två personer i din närhet, där du har tillgång till deras design, och hur de har påverkat / påverkar dig. Här får du en djupare förståelse för det som är öppet i din karta och hur du påverkas av andras energier. Vi ser över vilka delar av din design där du upplever mest blockeringar för att se vad du kan jobba med under programmets gång.

Lär dig att lyssna på din intuition och leva ditt liv på dina villkor

I modul 2 går vi igenom självkärleksritualer baserat på din design. Här får du möta dig själv i det du behöver och lära känna ditt energiflöde och dina behov. Du får känna in vad som återhämtar dig och ger dig ny energi utifrån din egen unika design. Det viktiga i här är att verkligen lära känna din design i vardagen. Att vara närvarande i det lilla så att du verkligen kan stiga in i din fulla kraft i det stora. 

Du får även lära dig att praktisera din strategy och authority i vardagen. Här får du testa dig fram kring vad din strategy och authority innebär för just dig i din vardag. Vi går igenom olika situationer och hur du kan hedra din egen unika beslutsprocess. Detta är ett viktigt steg mot att lita på dig själv och leva livet du verkligen vill leva.

Äg dina rädslor och skriv om gamla idéer om hur du ”borde” vara

I modul 3 får du arbeta med dina inneboende rädslor och skuggsidor. Här går vi verkligen på djupet i de delar av din human design som skulle kunna vara begränsningar för att du ska kunna förstå dem och använda dem på ett stärkande och meningsfullt sätt. Genom att vara medveten om vilka skugguttrycken är får du en möjlighet att se när de dyker upp och kunna jobba med dem. 

Du får skriva om och släppa taget om conditioning och limiting beliefs kopplat till vem du är och borde vara. I den här modulen får du gå igenom dina rädslor, dina skuggsidor, limiting beliefs, conditioning och idéer om vem du borde vara och skriva om dem till styrkor. Du får en fördjupad medvetenhet kring hur du kan gå in i det mest medvetna uttrycket av din human design och stå i din styrka.

Hitta ditt life purpose och börja leva livet fullt ut

I modul 4 får du vägledning kring hur du kan förstå ditt life purpose kopplat till din human design. Vem är du här för att vara? Vad är du här för att tillföra till den här världen? I den här modulen går vi djupare in i din karta och dina gåvor för att du verkligen ska kunna stiga in i din kraft, de egenskaper du är här för att ge världen, dina unika gåvor och styrkor. 

Här får du även göra upp din framtidsplan. Hur vill du integrera ditt life purpose i livet du lever idag? Hur kan du ta steg för steg mot livet du vill leva och till fullo stiga in i den du är och är här för att vara? Vilka små förändringar kan du göra här och nu och vad är din långsiktiga vision?

Skapa långsiktig förändring och förstå dig själv på djupet

I model 5 har vi gruppcoachingsessioner där alla får dela lärdomar och erfarenheter. Detta är ett fantastiskt tillfälle att lära sig av varandra och både kunna stötta varandra i det man känner igen sig i och förstå hur andra kan uppleva saker som vi själva inte har i vår design. Beroende på hur gruppen ser ut kan man även ställa frågor till andra om hur man bäst kan stötta andra i sin omgivning. Kanske är det så att någon i gruppen är samma energityp som ditt barn? Eller har samma authority som din partner? Human design är ett fantastiskt verktyg för att förstå oss själva men vi låser upp ännu fler lager när vi lär oss att använda det i relation till vår omgivning. 

I den här modulen får du även skapa långsiktig förändring. Hur har de förändringar du har gjort under programmet känts? Vad vill du förändra framöver? Vilka är dina kommande steg? Här jobbar vi med integrering av de förändringar du har gjort så att du kan fortsätta jobba med dem och leva i enlighet med din human design även efter programmet.

Är du redo att ta det första steget på din resa tillbaka till dig själv? Eller känner du en dragning till programmet men undrar om ett coachingprogram baserat på human design är rätt för dig? Skriv till mig på tess.waltenburg@gmail.com för att boka ett kostnadsfritt discovery call för att se om programmet är rätt för dig eller köp direkt här: