Hållbart företagande

Vad betyder det att skapa ett hållbart företagande och bygga en hållbar organisation? För mig handlar hållbart entreprenörskap inte bara om CSR-rapporter och miljömärkningar, utan om att skapa ekonomisk hållbarhet, ta ansvar för människorna man jobbar med och verkligen låta hållbarhet genomsyra hela företaget.

Jag brinner för att skapa ett mer hållbart arbetsliv. För mig innebär det mycket mer än att miljömärka produkter och klimatkompensera. Hållbarhet är inte ett smalt ämne som bara berör en specifik person som har fått rollen som hållbarhetschef utan borde genomsyra hela verksamheten. Som jag ser det behöver vi se bortom det vi vanligtvis klassar som hållbarhet för att kunna skapa verklig hållbarhet i alla led. Det handlar inte bara om miljö och klimat utan även om att skapa ekonomisk hållbarhet i företagen, skapa förutsättningar för alla människor på arbetsplatserna och betala samtliga parter bra. Först då kan vi börja prata om hållbara företag och jobba med att stärka vår hållbarhetskommunikation. 

För att skapa ett hållbart företagande är det viktigt att både bygga hållbara organisationer från start och att implementera ett hållbart förändringsarbete i etablerade organisationer. Mitt arbete utgår från er värdegrund och era förutsättningar för att bygga ett långsiktigt hållbart varumärke, inifrån och ut.

Hållbart företagande – så kan jag hjälpa dig

Oavsett om vi pratar om individer eller grupper så är det viktigt att förstå vilka normer, attityder och värderingssystem vi agerar utifrån så att vi kan se om de hjälper eller stjälper oss i vårt liv och i vårt arbete. Men att ta reda på det kan vara svårt för en individ eller en grupp att göra själva i och med att det vi har normaliserat ofta blir osynligt för oss.

Som konsult inom hållbarhet hjälper jag er att skapa hållbara förutsättningar i ert företag. Vill ni jobba med hållbarhet och kunna kommunicera hållbara värderingar så behöver det vara genuint. Det ni kommunicerar utåt måste alltså avspeglas i verksamheten. Det finns inte en lösning som passar för alla utan hur vi arbetar vidare mer ert hållbarhetsarbete utgår från er värdegrund och era förutsättningar. Jag hjälper er att analysera ert företag och ge förslag på hållbara förbättringar och hur ni kan:

  • Synliggöra de normer som styr ert arbete och på sikt förändra dem
  • Arbeta inkluderande på er arbetsplats
  • Bygga ett hållbart varumärke
  • Arbeta långsiktigt strategiskt med sociala medier
  • Kommunicera ert hållbarhetsarbete på ett trovärdigt och transparent sätt

Vi jobbar gemensamt med strategi och målsättning för att skapa ett långsiktigt hållbarhetsarbete som verkligen får effekt. Det skapar inkludering och sammanhållning i verksamheten och skapar transparens och trovärdighet gentemot kunder och samarbetspartners. Att bygga en hållbar organisation är inte något man gör över en natt men genom att utgå från era kärnvärden erbjuder jag konkreta verktyg ni kan implementera direkt för att påbörja ert hållbarhetsarbete.

ADHD – Diagnosen som fick mig att förstå mig själv

I början av 2021 fick jag äntligen min ADHD-diagnos. Jag skriver äntligen, för att det var en lättnad och ett steg på vägen för mig att förstå mig själv. Det förklarade varför jag blev så trött av att jobba heltid, pendla och sitta i ett öppet kontorslandskap. Plötsligt förstod jag att långa möten aldrig hade varit något för mig. Inte för att det är något fel på mig, utan för att jag fungerar annorlunda. Jag är tacksam för den hjälp jag fått och att jag till slut fick min diagnos. Idag vill jag hjälpa andra att må bättre i en värld som är gjord för prestation och system.

Med en bakgrund inom både små och stora organisationer förstår jag vad som fungerar och vad som inte fungerar för personer med neuropsykiatriska diagnoser. Att skapa en arbetsplats som fungerar för dessa personer är en arbetsplats för alla. Det kan vara små förändringar som hur vi arbetar, hur vi får instruktioner eller era möten är upplagda. Jag hjälper er analysera er organisation som helhet för att skapa mer inkluderande arbetsplatser. Du som driver eget och vill ha vägledning kring hur du kan skapa ett hållbart företagande är också varmt välkommen att höra av dig.

Inkluderande arbetsplatser – så kan det se ut 

Varför är det viktigt att skapa inkluderande arbetsplatser? Genom att skapa mer hållbara arbetsmiljöer för personer med diagnoser öppnar vi även för olika förutsättningar i stort. Företag och organisationer är ingenting utan människorna som jobbar där så att ta hand om era anställda är A och O. Om vi öppnar upp för olika sätt att fungera hjälper vi även alla att få nå sin fulla potential, ADHD eller ej. Ett mer hållbart och flexibelt arbetsliv skapar även inkludering på andra plan. Att jobba inkluderande och se styrkan i olikheter gör er till en attraktiv arbetsplats och en effektiv organisation.

Genom att problematisera och analysera era utmaningar som individer och grupp hjälper jag er att synliggöra de värderingssystem ni agerar utifrån och öppnar upp för nya lösningar. Genom att dra fram det som är dolt till ytan kan vi tillsammans arbeta fram hållbara lösningar som är baserade på normer och attityder som ni verkligen vill ha kvar, inte de ni omedvetet agerar utifrån. Ni får förslag, verktyg och idéer kring förändringar ni kan genomföra för att skapa ett mer hållbart och effektivt arbete och vi hjälps åt att ta fram strategier för hur ni ska kunna implementera dessa förändringar.

Låter det intressant? Kontakta mig idag eller boka en 30 minuters kostnadsfri konsultation så hittar vi en väg framåt!

Jag är kulturanalytiker i grunden (utbildad vid Lunds universitet) och har erfarenhet av både små och stora organisationer. Vill du veta mer om mig och min bakgrund? Läs mer om mig här.

Lästips: En förståelse för normer och identitet är avgörande för att bygga hållbara företag