En förståelse för normer och identitet är avgörande för att bygga hållbara företag

Att bygga hållbara företag är starkt kopplat till normer och identitet. Oavsett om vi pratar om individer eller grupper så är det viktigt att förstå vilka normer, attityder och värderingssystem vi agerar utifrån. På så sätt kan vi se om de hjälper eller stjälper oss i vårt liv och i vårt arbete. Men att ta reda på det kan vara svårt för en individ eller en grupp att göra själva i och med att det vi har normaliserat ofta blir osynligt för oss.

Här kan vi som är antropologer, etnologer och kulturanalytiker vara till stor hjälp. Med vår kompetens hjälper vi er att skapa en djupare förståelse för normerna och värderingssystemen som styr ert arbete och hur ni kan arbeta med dem för att skapa långsiktig förändring.

Så använder jag min kompetens som etnolog i mitt arbete som konsult

Jag har stor nytta av min kompetens som etnolog och kulturanalytiker i mitt arbete som konsult inom hållbarhet, kommunikation och varumärkesbyggande. Den ger mig verktyg att hjälpa er att synliggöra de normer och värderingssystem ni agerar utifrån. På så sätt kan vi hjälpas åt att problematisera och analysera era utmaningar och öppna upp för nya lösningar. Alla organisationer byggs av människor. Så genom att förstå vad människor gör, och inte bara vad de säger att de gör, kan vi bygga hållbara organisationer inifrån och ut.

Så vad gör egentligen en etnolog? En etnolog problematiserar normer och det som tas för givet. Som konsult kan jag alltså hjälpa er att vrida och vända på det som är normaliserat. Det som ni själva kan ha svårt att se. Genom att dra fram det som är dolt till ytan kan vi tillsammans arbeta fram hållbara lösningar som är baserade på normer och attityder som ni verkligen vill ha kvar. Inte de ni omedvetet agerar utifrån. Ni får förslag, verktyg och idéer kring förändringar ni kan genomföra för att skapa ett mer hållbart och effektivt arbete. Vi hjälps även åt att ta fram strategier för hur ni ska kunna implementera dessa förändringar.

Insikter kring normer och identitet spelar stor roll för ett hållbart varumärkesbyggande

En förståelse för normer och värderingar spelar inte bara roll i ert interna arbete utan även i er kommunikation utåt. Varumärkesbyggande är mycket mer komplext i dagens samhälle i och med konstanta informationsflöden och krav på transparens. Det handlar inte längre om att bygga upp en polerad yta utan om att på riktigt förstå sina konsumenter.

För att bygga långsiktigt hållbara företag och varumärken behövs en djupare förståelse för er målgrupp, identiteter och sociala normer. Det är även avgörande för att skapa en medveten kommunikationsstrategi när det kommer till inkludering och andra hållbarhetsfrågor. En förståelse för normer och identitet är avgörande för att bygga hållbara företag. Det är även viktigt för att arbeta med hållbart varumärkesbyggande som verkligen är förankrat i era värderingar. Det skapar förutsättningar för att arbeta med hållbarhet inifrån och ut och bygga långsiktig lönsamhet.

Vill ni bygga ett hållbart företag inifrån och ut? Är ni redo för att arbeta medvetet med normer och värderingar och skapa långsiktig förändring? Jag erbjuder nu en workshopserie för er som driver innovativa organisationer och vill bygga långsiktig hållbarhet. Under den här processen arbetar vi med era värderingar och vad hållbarhet innebär för er. Ni får även verktyg för att integrera det i alla delar av er verksamhet och ert varumärkesbyggande. Kontakta mig idag så berättar jag mer om hur jag kan hjälpa er.

Leave A Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *